EDIFICIOS PÚBLICOS

Centro Sociocultural - Cedeira
Ayuntamiento Cariño
Mercado de Cariño
Distrito marítimo Cariño